Prace doktorskie – rozprawa doktorska – dysertacja doktorska – pomoc

Data publikacji: Sierpień 10, 2016 11:55 am | Nazwisko: Anna | Cena: 1 | Telefon: 513484515 | Tagi: , , ,

Prace doktorskie – rozprawa doktorska – dysertacja doktorska – pomoc

Nasza korporacja naukowa zrzeszająca pracowników nauki jak i ekspertów dziedzinowych pomaga na każdym etapie skonsultować swoją pracę MBA, doktorską czy rozprawę habilitacyjną w zakresie merytoryki jak i prawidłowego procedowania całości.

U nas można skonsultować:

prawidłowość „konstruktu” pod względem rzeczowo – formalnym tematu pracy naukowej, jego cech naukowych / „brzmienia” i formy,
konstrukcję merytoryczną koncepcji bądź konspektu pracy naukowej / rozprawy – potrzebnego do otwarcia przewodu doktorskiego (a w nim: celu pracy, uzasadnienia wyboru tematu, metodyki, spisu treści i bibliografii),
wstęp i zakończenie opracowania pod względem składniowym i merytorycznym,
prawidłowość doboru narzędzi, technik oraz metodologii badań w zakresie wskazanym w temacie pracy,
analizę badań w tym: prawidłowości wyników i dyskusji do niej,
rozszerzenie bibliografii (tzw. kwerenda) do doktoratu / habilitacji i publikacji naukowej w zakresie dostępu do materiałów znajdujących się poza zasięgiem zamawiającego jak również w naukowych bazach danych (polskich i zagranicznych – płatnych i bezpłatnych),
niezależną opinię naukową o pisanej pracy doktorskiej / monografii i publikacji,
korektę stylistyczno – techniczną,
wsparcie w publikowaniu artykułów naukowych i konferencyjnych,
inne wg. możliwości.

http://pracedoktorskie.com.pl/

Udział: Twitter | Facebook | Email

Zgłoś nieprawidłowe użycie lub spam

Kontakt z ogłoszeniodawcą
Dodaj komentarz